v súčasnosti nemáme otvorené volné pozície

Stručná charakteristika spoločnosti

Knižná distribúcia s 20-ročnou celoslovenskou  pôsobnosťou  prevádzkujúca velkobchodný portál:  b2b.inform-za.sk a knižný shop www.daryzivota.sk

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

veľkoobchod

Počet zamestnancov: 8

Adresa

Inform lib. s.r.o., Bratislavská 14, 010 01 Žilina, kontaktná osoba:  Allan Michna

Tel.: 041/500 11 18-9, 0905 340 230, E-mail:  inform@inform-za.sk

                                      

online dotazník:

Osobný dotazník pre uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Inform

_________________________________________________________________________________________