Reklamačné podmienky

Reklamácia a prevzatie zásielky

Príjemca zásielky je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru alebo obalu, je príjemca povinný vyhotoviť záznam - reklamačný zápis o poškodení za prítomnosti dopravcu-kuriéra. Výhradu k tovaru uvedie príjemca na škodový zápis, ktorý mu poskytne prepravca. Reklamácie mechanické-
ho poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky do troch dní na adrese reklamacie@inform-za.sk. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia (napr. tlačiarenský defekt). Zákazník je povinný 
pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Comments