Podpora‎ > ‎

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

spoločnosť   Inform lib, s.r.o., IČO: 47117362, so sídlom: Bratislavská 14, 010 01 Žilina, (ďalej len "my"), chráni všetky osobné údaje poskytnuté nám pri registrácii, objednávke a / alebo nákupe (napríklad meno a priezvisko, IČO, DIČ, fakturačná a dodacia adresa, telefón, e-mail) pred zneužitím a spracováva ich v súlade s aktuálnou legislatívou. Radi by sme Vás touto formou zoznámili s niektorými novými pravidlami a informáciami v súvislosti s novou európskou legislatívou na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR, ktoré bude v Európskej únii, teda aj v Slovenskej republike, účinné od 25. mája 2018), keďže bezpečnosť vašich osobných údajov je naša priorita a zároveň chceme, aby ste mohli aj naďalej využívať všetky naše služby bez akýchkoľvek obmedzení.

V tomto dokumente nájdete základné a prehľadné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch pre potreby vybavovanie objednávok a registrácie na našich stránkach: https://b2b.inform-za.sk/, na základe akého právneho dôvodu údaje spracovávame, k akým konkrétnym účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte pri spracovaní vašich osobných údajov práva. 

 

      1.     Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

1.                   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, IČO, DIČ, užívateľské meno a   heslo;

2.                   kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby;

3.                   vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily;

4.                   údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si   objednali, spôsobu doručenia, fakturačné adrese a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

5.                   údaje o vašom správaní na webe,   najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte ako je IP adresa a z  nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

6.                   odvodené údaje,   ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z   vášho nastavenia, údajov o   tovar a   službách, ktoré si u nás vytvoríte objednávkou, údajov o vašom správaní na webe; najmä sa jedná o   údaje o   vašom nákupnom správaní a vzťahu k   rôznemu tovaru a   službám.

2.              Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k   tomu oprávňuje?

1.                   Ak sa u nás zaregistrujete, vytvoríte objednávku alebo u nás nakúpite

1.                       Ak sa zaregistrujete na našich stránkach https://b2b.inform-za.sk/, vytvoríte u nás objednávku alebo u nás nakúpite, spracovávame vaše   identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vašich objednávkach, vašom nastavení   (ak u nás máte účet) primárne   za účelom plnenia našich zmluvných povinností (dodávka objednaných produktov), teda bez vášho súhlasu.

2.                       V   prípade registrácie, objednávky alebo nákupu spracovávame tiež Vaša   identifikačné a kontaktné údaje, ako aj údaje o vašich objednávkach, vašom nastavení   (ak u nás máte účet)   a údaje o vašom správaní na   webu na základe nášho oprávneného záujmu   (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania   prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívne ponuka pre vás. Menované údaje pre účel vytvárania   prispôsobených ponúk a cielených reklám   tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame   odvodené údaje   z   Vášho   nastavenie, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás vytvoríte objednávkou a údajov o vašom správaní na   webe. K tomu môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na   webe, ktoré sme oprávnene získali pred tým, než ste vytvorili objednávku, alebo sa zaregistrovali a môžeme pre neho zbierať údaje o vašom správaní na webe, aj   keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie alebo obdobné technológie). Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

2.                   zasielanie ponúk

Pokiaľ pri poskytnutí kontaktných údajov alebo kedykoľvek neskôr neodmietnete zasielanie ponúk, môžeme vaše kontaktné údaje použiť pre zasielanie ponúk e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, ich oznamovanie po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami. Tieto ponuky sa budú týkať našich produktov a služieb.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri komunikácii s   nami napríklad na call centre, ako aj údaje o Vašich objednávkach, Vašom webovom profile, pohybu na webe či čítanie newsletterov, sú na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) spracované za účelom vytvorenia najvhodnejších správ o zľavových akciách či iných ponukách, správach a reklamách, ktoré sa Vám zobrazujú na   https://b2b.inform-za.sk/ .

Kontaktné údaje na tento účel ďalej dopĺňame o informácie o tovare a službách, ktoré si u nás vytvoríte objednávkou. Použiť môžeme tiež údaje o Vašom pohybe na webe, ktoré sme od Vás dostali pred tým, než ste vytvorili objednávku, alebo sa zaregistrovali, a zbierať môžeme tiež údaje o vašom pohybe na webe, aj keď sa cez svoj profil neprihlásite (napr. Keď vás identifikujeme pomocou cookie alebo obdobnými technológiami). Aj tieto údaje nám umožňujú Vás zaradiť do správnej profilovej skupiny pri zasielaní našich špeciálnych akčných ponúk. Pokiaľ si teda napríklad na našom webe či pomocou newsletteru prehliadnete ponuku našich detektívok, zobrazíme Vám najnovšie tituly z   toho žánru pri Vašej ďalšej návšteve našich webových stránok.

Využitie tejto personalizovanej služby máte samozrejme právo odmietnuť na našom webe   https://b2b.inform-za.sk/ .

3.                   Ak navštívite náš web

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezeranie našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies.  Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

1.                       identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;

2.                       so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;

3.                       evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

3.              Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje my ako   správca.   To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne vykonanie.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú opísané v   časti B. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k   tomu oprávňuje? "Takými   spracovateľovi   sú:

1.                   poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory;

2.                   prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí nám pomáhajú s   optimalizáciou webu a   personalizáciou obsahu a ponúk pre vás;

3.                   poskytovatelia SMS komunikačných a chatovacích nástrojov, v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s   vami;

4.                   poskytovatelia služieb v   pri spracovaní zásielok (katalógu a   iných oznámení), vrátane najmä   ich doručovateľov.

2.              Z   akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo vy pri registrácii alebo v   rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri komunikácii s nami napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež pri čítaní správ.

5.              Zasielanie údajov mimo EÚ

V   rámci odovzdanie údajov príjemcom, uvedeným v časti C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame? Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávanie budeme uskutočňovať iba v   prípade, že sa príslušný príjemca zaviaže dodržiavať štandardných zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, dostupné na adrese  http://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 .

6.              Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

1.                   Právo na prístup:   Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k   týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.

2.                   Právo na opravu:  Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné  neúplné, alebo na Vašej strane došlo k ich zmene, po prihlásení do: https://b2b.inform-za.sk/?q=node/24&url=  si ich prosím zeditujte v časti: Užívateľské nastavenia.  V prípade straty hesla je možné si po zadaní užívatelského mena vygenerovať nové na adrese: https://b2b.inform-za.sk/?q=node/47.  V prípade, ak neevidujete ani užívatelské meno, kontaktujte nás prosím na adrese: odbyt@inform-za.sk 

 

3.                   Právo na výmaz: V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov: vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali; odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať; využijete svoje právo namietať proti spracovaniu pri osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov   prestalo byť v súlade s   všeobecne záväznými predpismi. Toto právo sa neuplatnia tam, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

4.                   Právo na obmedzenie spracovania:  V   niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v   určitých prípadoch požadovať, aby došlo k   označenie vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v   tomto prípade však nie navždy (ako v   prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď: popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne; vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v   budúcnosti takéto údaje rovnako poskytol); vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

5.                   Právo namietať proti spracovaniu:   Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, k   ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať; v   ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v   takom spracovanie pokračovali.

6.                   Právo podať sťažnosť: Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u   príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v   prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v   rozpore s   všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Svoje práva môžete tiež uplatniť pomocou   tohto formulára .

  

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše administratívne oddelenie: e-mail, info@inform-za.sk, adresa: Inform lib, s.r.o., Bratislavská 14, Žilina, PSČ: 010 01. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo   výnimočných prípadoch, najmä z   dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o   ďalšie dva mesiace. O   takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení, Vás samozrejme budeme informovať.

 

Comments