Podpora‎ > ‎

Export feed

Je rozhraním, ktoré umožňuje odberateľom  importovať  sortiment  - katalóg skladových kariet do svojich informačných systémov (e-shopy, skladové systémy, pokladnice a pod.). Nasledujúca stránka obsahuje sadu príručiek umožňujúcich pochopiť každý aspekt fungovania rozhrania "Export feed".


IMPORT KATALÓGU SKLADOVÝCH KARIET (s možnosťou voľby formátu csv, xml)

Spôsob prevzatia;

Pomocou ľubovoľného FTP klienta sa pripojiť na server ftp://b2b.inform-za.sk/, pričom užívateľské meno a heslo je totožné s tým, ktorým sa odberateľ hlási do b2b. (podmienkou je prvotná  registrácia užívatela do b2b)

Po prihlásení do http://b2b.inform-za.sk/?q=node/24&a=8  v menu UŽÍVATEL v odstavci EXPORT KATALÓGU SKLADOVÝCH KARIET:  je možné zvoliť formát súboru exportovaného katalógu z dvoch možností: CSV a XML.

Na uvedenej FTP lokalite nájde odberatel po prebehnutí procedúry vygenerovania katalógu (každú hodinu) súbor v požadovanom formáte  v archíve typu ZIP.

Pre väčší komfort pri importe do svojich riešení boli kategórie a statusy vyčlenené do samostatných  súborov a v hlavnom sú odkazované pomocou ich identifikátorov.

Upozornenie:  Ak si odberateľ zažiada o zmenu výstupného formátu katalógu (z XML do CSV resp. opačne), zmena v podobe nových súborov na FTP lokalite sa prejaví až pri najbližšej nasledujúcej procedúre vygenerovania (prebieha každú hod.).

Obálky je možné stiahnúť z umiestnenia:
"https://b2b.inform-za.sk/getCardAttachment.php?ean=<EAN>&type=cover"
kde "<EAN>" predstavuje EAN-13 kód príslušného titulu

Rovnako obsahy je možné stiahnúť z umiestnenia:
"
https://b2b.inform-za.sk/getCardAttachment.php?ean=<EAN>&type=contents"
kde "<EAN>" predstavuje EAN-13 kód príslušného titulu

(meno aj heslo: ftpinform),alternatívne je možné ich zobrazovať, alebo sťahovať bez prihlásenia z lokality http://b2b.inform-za.sk/obsahy/EAN.pdf

Zápis „1“ v poli AE  "k dispozícii PDF"  označuje, že k danému titulu je k dispozícií obsah, alebo ukážka v tvare: EAN.pdf

Zoznam tématických oblasti zapísaný v kompletnej ceste ako aj jednotlivo, ich prelinkovanie do b2b, ako aj ich prevodníky k tématickým kategóriam: Albatrosmedia,  Euromedia, Pemic:  

https://docs.google.com/a/inform-za.sk/spreadsheet/ccc?key=0AggqMFBwhJ9odFhBX3kzWFdBelFrNS1yLVJwU3RTWEE#gid=0SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ā
Zobraziť
Používateľská príručka k obsluhe rozhrania  3. 4. 2015, 23:54 Aronax 12
Comments