Veľkoobchod


Náš team


CEO:
Allan Michna
+421 41/5001118-9

marketing a logistika:
Tomáš Beníček
+421 905 354 792
skype: inform.objednavky

produktový manažér:
Lukáš Horník
+421 908 911 918
skype: Office Inform

ekonomický úsek:
Ing. Michaela Knošková
+421 41/5001119
skype: inform.ekonomvedúci skladu:
Ing. Miroslav Motloch
+421 950 788 784
skype: inform.sklad

skladník
Jakub Hikker
expedícia:
  Ján Piskorík
     Marek Fischer
 


odbyt:
Bc. Žaneta Michnová
+421 911 340 231
odbyt2(at)inform-za.sk
skype: inform.odbyt


Inform lib,s.r.o.

Bratislavská 14, 010 01 Žilina Slovakia

IČO: 47117362, 

IČ DPH:  SK2023753754


tel.: +421 41/5001118-9   

bankové spojenie:

FIO banka, a.s. (EUR) 

IBAN: SK5583300000002200415197

BIC: FIOZSKBAXXX 

FIO banka, a.s (CZK)  IBAN: SK9283300000002700415193  BIC: FIOZSKBAXXX


 

 

 


 


    zásielková služba:

Allan Michna - INFORM,  Bratislavská 14, 010 01 Žilina,     Slovakia        

IČO: 17885680    
 
IČ DPH: SK 1020528102

   Živnostenský register Okresného úradu v Žiline č. 5111-11593


poštová adresa v Českej republike:

Danae CZ, s.r.o./Inform lib, s.r.o
PPL Depo 07, Ryšových
721 00 Ostrava - Svinov

Mapa